Hommes galerie voor hedendaagse kunst
Charloisse Kerksingel 14 / 3082 DA Rotterdam / Nederland
T +31(0) 624715144 /  do. vij. za. van 2-6 open en op afspraak

I AM A BIRD NOW

I AM A BIRD NOW

27 november - 24 december 2016

Door de eeuwen heen heeft het motief van de vogel in de beeldende kunst een symbolische betekenis. Bijvoorbeeld als archetype voor vrijheid of seksualiteit, wijsheid, nieuwsgierigheid of intelligentie.

In de nieuwste serie werken van Edith Meijering lijkt de vogel een metafoor voor de menselijke psyche: zij transformeert de vogel tot een menselijke figuur.

Anjès Gesink vereenzelvigt de vogel juist niet met de mens. Voor haar project "Vogels huilen niet" fotografeerde zij vogels die door menselijk handelen gewond raakten en naar Vogelklas Karel Schot werden gebracht. Anjès Gesink, Vogels huilen niet. 

Opening zondag 27 november 15.00 uur - 18.00 uur met een openingswoord door Gilbert van Drunen, kunstenaar, schrijver, dichter, organisator, curator.


Share by: