Hommes galerie voor hedendaagse kunst
Charloisse Kerksingel 14 / 3082 DA Rotterdam / Nederland
T +31(0) 624715144 /  do. vij. za. van 2-6 open en op afspraak

Rowin & Erland / Der Mensch und seine Umgebung

Rowin & Erland / Der Mensch und seine Umgebung

23 oktober - 20 november 2016

Daar waar de tekeningen van Sohier ontstaan vanuit een intuïtief werkproces, bereikt Keustermans het resultaat op bedachtzame wijze. Vanaf de zomer 2016 werkten ze aan gezamenlijk werk Der Mensch und seine Umgebung: met een groot vertrouwen en respect voor elkaars werk, reflecterend, in afwisseling deel voor deel, bracht dit een spannend en onvoorspelbaar element in deze serie werken. 

Opening tentoonstelling met voordracht door dichter Astrid Lampe 
Afsluiting tentoonstelling met een optreden door Uli Körner, gitaar en Roland Sohier zang.


Share by: