Hommes galerie voor hedendaagse kunst
Charloisse Kerksingel 14 / 3082 DA Rotterdam / Nederland
T +31(0) 624715144 /  do. vij. za. van 2-6 open en op afspraak

Driessens & van der Baar

Driessen & van den Baar

Als beeldend kunstenaars hebben Nicole Driessens & Ivo van den Baar een breed oeuvre van kunstwerken ontwikkeld, die hun oorsprong vinden in onderwerpen uit hun directe omgeving in Rotterdam Charlois: hun huis en familie, hun straat, hun buurt en hun stad. Deze persoonlijke thema’s, waarin ze de visuele betekenis en kracht van hun ideeën onderzoeken, zijn sterk verbonden met een grote groep kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden uit de omgeving van hun atelier, die betrokken worden bij het tot stand komen en presenteren van hun werk.
Het kunstenaarschap betekent voor Driessens & van den Baar het tonen van hun blik op en verwondering over de wereld en een eigen visuele wereld creëren die deze visie uitdraagt.
Beide kunstenaars zijn sterk verbonden met het handwerk, zoals zichtbaar in textieltechnieken, schilderijen en fotografie. Het proces van onderzoeken en maken in het atelier is essentieel voor hun werk. Sinds 1999 hebben zij alle werken samen ontwikkeld.

Sinds 2015 wordt er gewerkt aan het project "Traces of Existence", waarin een groeiende collectie foto's van bergen grofvuil in de straten van Rotterdam Zuid de bron is voor een serie kunstwerken van textiel of epoxyhars. Het grofvuil is het laatste spoor dat mensen achterlaten nadat ze zijn vertrokken, omdat ze hun baan, huis of visum zijn kwijtgeraakt.
In de tentoonstelling T(huis) in Galerie HOMMES wordt een aantal viltwerken uit de nieuwste serie Trace getoond. 

EN

As visual artists Nicole Driessens & Ivo van den Baar have developed a wide range of artworks that have arised from subjects in their direct surroundings in Rotterdam Charlois: their house and family, their street, their neighborhood and their city. These personal themes, in which they research the visual meaning and power of their ideas, are strongly connected to a large group of artists, designers and craftsmen in the area of the studio who are part of the production and presentation of the works.
Being an artist for Driessens & van den Baar means that they show how they see their world and create their own visual world to communicate this vision.
Both artists are strongly connected to handcrafts, shown in techniques with textile, painting and photography. The process of research and making in the studio is essential for their work. Since 1999 all the works have been developed together.
Since 2015 " Traces of Existence" has been the main project in which a growing collection of pictures of bulky waste in the streets of Rotterdam South has been the source of new artworks of epoxy resin or textiles.
The waste is the final trace of people who’ve lived in these neighborhoods but had to leave to start a new life somewhere else after loosing their, job, house or permit.
"Trace" is a series of artworks made in different techniques such as epoxy resin,and wool felt.
In the show T(huis) in HOMMES Gallery the newest series "Trace", made of woolfelt, will be shown.

Share by: