Hommes galerie voor hedendaagse kunst
Charloisse Kerksingel 14 / 3082 DA Rotterdam / Nederland
T +31(0) 624715144 /  do. vij. za. van 2-6 open en op afspraak

A sense of Mysterious Sameness

A sense of Mysterious Sameness

18 maart - 21 april 2017

Marguerite de Geus, Tilly Heijster, Piet Rogie, Diana Roig

En ver, ver achter dat alles, ligt het thuisland van de kunstwerken, van die zonderling zwijgzame en geduldige dingen, die vreemd tussen de dingen van het dagelijkse leven staan, tussen de bezige mensen, de gedienstige dieren en de spelende kinderen."
R. M. Rilke

Opening zaterdag 18 maart 20.00 uur door Alex de Vries, auteur, curator en adviseur

Vier kunstenaars werden uitgenodigd met elkaar te exposeren. Al bij de eerste kennismaking buitelden persoonlijke gedachten, pret en filosofische uitwisselingen over elkaar heen. Tussen hen ontwikkelde zich een totaal vrij discours. In de weken die erop volgden, richtte dit onderzoek zich door middel van e-mailbrieven en atelierbezoeken op de vraag naar het gezamenlijke in het werk van de vier kunstenaars. 
In de tentoonstelling A Sense of Mysterieus Sameness is deze vraag niet uitgemond in een tekstueel antwoord. De kunstwerken dagen u, het publiek, uit het discours voort te zetten.

Share by: